Sinh trắc vân tay xem ngón nào?

Khả năng tìm ẩn và thế mạnh của mỗi người là những gì mà người ta thường có thể tìm ra sau mỗi bài báo cáo sinh trắc vân tay. Thế nhưng bên cạnh kết quả nhận được sau mỗi bài báo cáo thì thắc mắc sinh trắc vân tay xem ngón nào đúng cũng khiến nhiều người có hứng thú nhưng chưa thực hiện bài test quan tâm.

LÀM SINH TRẮC VÂN TAY XEM NGÓN NÀO?

Sinh trắc vân tay là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về mối liên hệ giữa cấu trúc não bộ, sự phân bổ noron thần kinh với vân tay của con người để có những định hướng giáo dục với sự phát triển của bản thân.

Và não bộ của con người là một cấu trúc phức tạp được chia ra làm 5 thùy khác nhau bao gồm: Thùy trước trán, Thùy Trán, Thùy Đỉnh, Thái Dương và Thùy Chẩm.

Mỗi thùy này còn được phân chia nằm ở bán cầu não trái và bán cầu não phải khác nhau. Trong hoạt động sống, hai bán cầu trái, phải sẽ có trách nhiệm điều phối chéo đối với hai nửa thân thể, đồng nghĩa bán cầu não trái sẽ xử lý thông tin của nửa thân bên phải, bán cầu não phải sẽ xử lý thông tin của nửa thân bên trái.

Kết hợp giữa thùy và bán cầu não, não bộ con người sẽ có 10 vùng nhận thức khác nhau với mỗi vùng nhận thức sẽ tương ứng với 10 ngón tay trên 2 bàn tay. Thế nên, thực hiện sinh trắc vân tay buộc người làm báo cáo phải lấy vân tay trên 10 ngón tay rồi tiến hành phân tích.

 

Sinh trắc vân tay xem ngón nào

Trong đó, vân tay của mỗi một ngón tay sẽ đại diện cho những khả năng khác nhau bên trong mỗi người. Cụ thể:

Đối với bàn tay trái:

Ngón cái bàn tay trái: liên hệ với vùng trước trán bên phải chi phối khả năng lãnh đạo, thiết lập, xây dựng mối quan hệ, cách nhìn nhận, nắm bắt mục tiêu

Ngón trỏ bàn tay trái: liên với vùng trán bên phải chi phối khả năng tưởng tượng, sự sáng tạo và liên kết không gian

Ngón giữa bàn tay trái: liên hệ với vùng đỉnh bên phải chi phối khả năng vận động thô, độ nhạy trong phản xạ và mô phổng động tác

Ngón áp út bàn tay trái: liên hệ với vùng thái dương bên phải chi phối khả năng cảm nhận âm thanh, âm nhạc và lời nói

Ngón út bàn tay trái: liên hệ với vùng chẩm bên phải chi phối khả năng cảm nhận thẩm mỹ, thiết kế và phối màu

Đối với bàn tay phải:

Ngón cái bàn tay phải: liên hệ với vùng trước trán bên trái chi phối khả năng tổ chức quản lý, lập kế hoạch, nhận thức bản thân

Ngón trỏ bàn tay phải: liên hệ với vùng trán bên trái chi phối khả năng suy luận logic trong tư duy, lập luận, xử lý tính toán và cấu trúc ngôn ngữ

Ngón giữa bàn tay phải: liên hệ tới vùng đỉnh bên trái chi phối khả năng vận động tinh thông qua sự phối hợp nhịp nhàng các cơ và nắm bắt các quy trình tinh xảo

Ngón áp út bàn tay phải: liên hệ với vùng thái dương bên trái chi phối khả năng về hấp thu, hiểu biết và truyền đạt ngôn ngữ

Ngón út bàn tay phải: liên hệ với vùng chẩm bên trái chi phối khả năng quan sát, đọc và nắm bắt tín hiệu thị giác

Chỉ số của 10 vùng nhận thức này ở mỗi người là khác nhau, không ai giống ai, sinh trắc vân tay được xem như là một công cụ giúp giúp mỗi cá nhân khám phá được yếu tố bẩm sinh rồi từ đó khuyến nghị những môi trường phát huy được tiềm năng một cách tốt nhất. Bởi năng lực của mỗi một con người được hình thành bởi hai yếu tố là bẩm sinh và môi  trường.


Bài viết xem thêm