LỊCH SỬ SINH TRẮC VÂN TAY

 lịch sử sinh trắc vân tay

LỊCH SỬ SINH TRẮC VÂN TAY

Ngành Sinh trắc dấu vân tay có từ khoảng nửa thế kỷ trước và trải qua nhiều cuộc nghiên cứu khảo sát của các nhà khoa học trên thế giới.