KHOÁ HỌC THẤU HIỂU ĐỂ YÊU THƯƠNG

khóa học thấu hiểu để yêu thương

khóa học thấu hiểu để yêu thương

Thực tế thì bản báo cáo sinh trắc vân tay chỉ là công cụ giúp chúng ta thấu hiểu về bản thân, khám phá tiềm năng, khả năng vượt trội, phong cách học tập, đặc tính tiềm thức,.... Vậy nên công cụ đó có hữu ích hay không là do bản thân người dùng.

Nếu sau khi làm sinh trắc vân tay mỗi người đều biết ứng dụng, biết thay đổi bản thân thì chắc chắn sẽ có hiệu quả. Trường hợp ngược lại chỉ làm và để đó nhằm thỏa mãn trí tò mò thì chắc chắn hiệu quả không thể nào có được.

Thế nên tại Alpha Life, ngoài thực hiện sinh trắc vân tay, trung tâm còn mở các khóa học đánh thức tiềm năng, thấu hiểu để yêu thương, .... nhằm giúp các học viên có thể phát triển bản thân để thành công hơn sau khi sử dụng dịch vụ tại trung tâm.


KHÓA HỌC THẤU HIỂU ĐỂ YÊU THƯƠNG

Alpha Life Việt Nam - "Thấu hiểu để yêu thương" sẽ giúp các bạn tìm được chính mình cũng như thấu hiểu điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và tìm được công việc phù hợp với khả năng của bạn.