BODY LANGUAGE

Nắm được những ngôn ngữ cơ thể và cách ứng dụng trong thực tế hiệu quả - phù hợp là những gì Alpha Life sẽ giúp bạn đạt được trong khóa học này.

Nội dung khóa học:

Giải mã các loại ngôn ngữ cơ thể.

Các yếu tố ảnh hưởng đến ngôn ngữ cơ thể.

Bí quyết tán đổ khách hàng trong bốn bước.

Điều đỉnh ngôn ngữ cơ thể.

---

Nếu bạn quan tâm đến khóa học này, hãy gọi ngay hotline của Alpha Life: (028) 393 115 86 - 0902 39 79 86 để đăng kí và biết thêm chi tiết nhé!

Bài viết xem thêm