BAN ĐIỀU HÀNH - ALPHA LIFE

ban điều hành alpha life

ALPHA LIFE

Công ty Cổ phần Alpha Life Việt Nam được thành lập với mong muốn được cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Việt, cố gắng nỗ lực không ngừng để thấu hiểu và giải quyết những vấn đề trong đời sống cũng như công việc. Với đội ngũ ban điều hành đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực, bao gồm CEO Lê Anh Phước, Co-Found Nguyễn Thị Minh Phượng đã có 5 năm nghiên cứu trong lĩnh vực sinh trắc học vân tay. Chúng tôi Alpha Life hứa hẹn giúp đỡ định hướng, đào tạo một cách nỗ lực nhất. Xin cảm ơn


Võ Thị Xuân Hiếu

Co-founder & Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA LIFE VIÊT NAM.Nguyễn Thị Minh Phượng

Co-founder & director CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA LIFE VIỆT NAM.Lê Anh Phước

Chủ tịch HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA LIFE VIỆT NAM. Giám đốc điều hành khu vực phía Nam Viện Khoa học An toàn Việt Nam